Setkę w wątku poniżej pozostawiam imć Mreckowi

Do jego dowolnej dyspozycji.

Comments are closed.